Hjälp oss bli bättre!

Hjälp oss bli bättre genom att svara på våra frågor, vi bjuder på gratis inträde! När du är klar och har skickat in skriver vi upp dig på gratis entré för kommande helg. Allt du behöver göra är att säga ditt namn till entrévärden vid vår Family & Friends-entré.

Frågorna måste ha besvarats minst 24 timmar innan öppning på fredagen för att det ska vara giltigt!